หน้าแรก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ผลการประกวด RMUTP AWARDS 2018 อย่างเป็นทางการ

พระนครเกมส์ ครั้งที่13 ร่วมชมและเชียร์ มหกรรมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์”

Congratulations! พิธีมอบรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” โดยนางสาวพัชรา พรวิไล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” ผู้มีผลงานดีเด่นในวัฒนธรรมด้านภาษาไทย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรองเท้าแอ๊ดด้า จากเกมส์ “มง! จะลงใคร” ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้าลุยแคมเปญ Digital University ขานรับนโยบายอธิการบดี พร้อมผลักดันใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

Congratulations! คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คว้า Mr. & Miss RMUTP 2018…คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครองมงกุฏสาวงามเพศสร้างสรรค์ ทั้ง 2 ตำแหน่งและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซิวมง! Miss Jumbo Queen ในการประกวด RMUTP AWARDS 2018

Congratulations! ขอแสดงความยินดีกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (2 มง) / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (2 มง) / คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Congratulations! ดอกเตอร์ป้ายแดงคนแรกของสาขาภาษาไทย ม.ราชมงคลพระนคร

เปิดตัว “มงกุฎ RMUTP “ ออกแบบพิเศษสำหรับผู้ชนะการประกวด RMUTP AWARDS 2018

ม.ราชมงคลพระนคร ประกาศเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกบุคคลเชิดชูเกียรติ รางวัลผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2561 ชิงโล่และเงินรางวัล มูลค่ารวม 30,000 บาท

รายการอัพเดท การจองเหรียญทองคำ ล่าสุด ณ วันที่ 11/9/2561 เวลา 10.55 น.

มูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และกองทุนเสด็จพ่อฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาจองเหรียญ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Congratulations ! ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร

ข่าวกิจกรรมเสริมหลักสูตร(Transcript Activity)

ชั่วโมงกิจกรรมดีๆ…มาแล้ว!✨ ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ว่างจากการเรียน เข้าร่วมชมและเชียร์การประกวดทูตประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย Mr.RMUTP / Miss RMUTP / Miss Season / Miss Congeniality และ Miss Jumbo Queen RMUTP AWARDS 2018 ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น.

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

ข่าวด่วน!!! กิจกรรมเสริมหลักสูตร!!! “การบรรยายอบรมขยายผลของวิทยากรจิตอาสา 904 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

แห่เทียนพรรษา…ทรานสคริปต์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม!!!

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร โชว์นาฏศิลป์พื้นถิ่นอีสาน “ภูไทสามเผ่า” อวดศักยภาพต่างชาติ ในงาน English Camp

“งานวันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑”