หน้าแรก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

15192589_976696919141105_6848664833513388866_n

ม.ราชมงคลพระนคร งานแนะแนวการศึกษาฯ ร่วมออกนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ศูนย์กีฬา ณ มหาวิทยาลัยสยาม

15271251_1165606150192352_771823124_o

ม.ราชมงคลพระนคร “ออกกำลังกาย” พุธละ 1 ชั่วโมง ส่งเสริมสุขภาวะ แก้พฤติกรรม “…เนือย & นิ่ง!…” ผู้บริหาร & บุคลากรแห่ร่วมกิจกรรม หวังมีสุขภาพแข็งแรง เป็นสมาชิก “สังคมผู้สูงวัย” แบบมีคุณภาพ

15267788_1534228276594370_409942230630338920_n

เสวนาทางวิชาการ วปอ.คึกคัก อธิการบดีลั่น ม.ราชมงคลพระนคร พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยุคประเทศไทย 4.0 ประกาศก้าวเป็น Digital University พัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศ

img_0002

ประชุมคณะกรรมการพัฒนากีฬาและนันทนาการ มทร.พระนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

15219975_1529965950353936_1423842279883496223_n

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัย “เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทุกปัญหาของนักศึกษา ด้วยระบบไลน์ – สายด่วน! Hot Line – Email 24 ชั่วโมง”

001

ชาวราชมงคลพระนคร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และพสกนิกรไทย ร่วมใจ “รวมพลังความภักดี” บำเพ็ญกุศล-เปล่งเสียงกึกก้องปฏิญาณตนเป็นคนดีตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมเสริมหลักสูตร(Transcript Activity)