หน้าแรก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

มทร.พระนคร จัดอบรมนักศึกษา”เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14” เจียระไนภายในประเทศ เตรียมจัดส่งออกสู่โครงการระดับนานาชาติ

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ให้การต้อนรับเยาวชนอาเซียน เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐) จากกลุ่มประเทศอาเซียน ภูฏาน และศรีลังกา

เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่า…

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ศึกษาดูงาน “ ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.ราชมงคลพระนคร โชว์ฝีมือบนแคทวอล์ค ZEN ห้างดังกลางกรุง

Congratulations! คหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดกระเช้าสร้างสรรค์ “กิน อยู่ อย่างไทย ก้าวไกลไปกับ Thailand 4.0”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ราชมงคลพระนคร เจ๋ง!ม.เกษตรศาสตร์ เชิญบุคลากรบรรยายด้านเทคโนโลยี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ราชมงคลพระนคร เร่งพัฒนาทักษะผู้บริหารและบุคลากร เตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน

ประกาศด่วน!!! ชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ให้การต้อนรับคณะเยาวชนอาเซียนในพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 3 ชั่วโมงกิจกรรม *รายชื่อเรียงตามลำดับการสมัคร โปรดจำลำดับที่เพื่อง่ายต่อการลงทะเบียน*

ราชมงคลพระนคร จับมือ ไทยเบฟฯ ประสานความร่วมมือทวิภาคี นำร่องด้านวิชาการ บริการสังคม กิจการนักศึกษาและกีฬา เน้นพัฒนานักศึกษายุค 4.0

ราชมงคลพระนคร จับมือสมาคมวิชาชีพแห่งกัมพูชา พัฒนาวิชาการ

เรื่อง กล้วยๆ ที่ไม่กล้วย!

ข่าวกิจกรรมเสริมหลักสูตร(Transcript Activity)

ม.ราชมงคลพระนคร รวมพลคนจิตอาสา!!! จับมือมณฑลทหารบกที่ 11 กองทัพบก และเขตดุสิต ระดมพลจิตอาสาพระราชทาน, จิตอาสาพัฒนาสังคม, จิตอาสาพัฒนาชนบท, BKK BIG CLEANING, กลุ่มกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน, กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร, จิตอาสาอิสระ ร่วมพัฒนา “ตลาดเทวราช” และบริเวณใกล้เคียง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้งดงาม

“วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์” แสดงผลงานนาฏศิลป์ของนักศึกษาในชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ …28 กรกฎาคม “เฉลิมพระชนม์ รัชกาลที่ 10” …7 สิงหาคม “วันรพี”และ …12 สิงหา “มหาราชินี”

ประกาศฯ กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙

ปลูกรักเทิดภักดี นิทรรศการแสดงผลงานเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12

ประกาศ! เลื่อนเวลาการเข้ามารับทรานสคริปต์กิจกรรมของนักศึกษา