ข่าวประชาสัมพันธ์

การบริการให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บริการให้คำปรึกษา

การบริการให้คำปรึกษา เป็นการให้การปรึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านการเรียนส่วนตัวและสังคม ปัญหาทางด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัวและสังคม เช่น การใช้ชีวิต ความสัมพันธ์กับเพื่อน การเงิน ความรักหรือ ปัญหาด้านสุขภาพจิตอื่นๆ

บริการการให้การปรึกษามีหลายรูปแบบ ดังนี้

  • บริการการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) นักศึกษาสามารถเข้ารับการปรึกษาเป็นรายบุคคล ได้โดยตรงในทุกๆ เรื่อง
  • บริการการให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling )นักศึกษาสามารถแจ้งความจำนง
    รับการปรึกษารายกลุ่ม ในเรื่องต่างๆ เช่นการเลิกสารเสพติด ความเข้าใจในกลุ่มเพื่อน การทำงาน
    เป็นทีม และการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ
  • การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ สายHot-Line สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาขอรับคำปรึกษาที่กองพัฒนานักศึกษา สามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ในวันและเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ปรึกษาปัญหาทางสาย Hot-Line 02 665 3777 ต่อ 6053/6964 หรือ 081-4304658
  • การให้การคำปรึกษาทาง E-mail เพื่อความสะดวกในการรับบริการให้คำปรึกษาผู้รับบริการสามารถส่งคำถามหรือพูดคุยมาทาง E-mail: std@rmutp.ac.th เรายินดีตอบท่านทุกคำถาม บริการการให้คำปรึกษาโดยบุคลากรด้านจิตวิทยา ทั้งรายบุคคล (Individual Counseling) และเป็นกลุ่ม (Group Counseling)  นักศึกษาสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 2665 3777 ต่อ 6053 /6964 ติดต่อขอรับบริการได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. และเพียงสแกน QR Code ก็สามารถเลือกวัน/เวลา ในการเข้าใช้บริการคำปรึกษาได้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : การบริการให้คำปรึกษา