ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนขอเข้าใช้บริการห้อง Relaxation Room

การลงทะเบียนขอเข้าใช้บริการห้อง Relaxation Room

ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบริการให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 (ศูนย์เทเวศร์) การจองห้องเข้าใช้บริการได้ที่ Link : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeERj7X9TpisQ9gCe…/viewform
หรือ สแกน QR code

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964
** หมายเหตุ : การเข้าใช้บริการห้อง Relaxation Room นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนทางระบบออนไลน์เท่านั้น สามารถเข้าใช้บริการได้ไม่เกิน 20 คน/ครั้ง ณ ห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการบริการให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.