กำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์”

กำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์”
ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ