ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาร่วมชมและเชียร์กีฬา กีฬาสามัคคี 9 คณะ พร้อมร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์”