ขอเชิญออเจ้า…เหล่านักศึกษา มทร.พระนคร!!! ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2561

ขอเชิญออเจ้า…เหล่านักศึกษา มทร.พระนคร!!! ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2561

พลาดไม่ได้!!! รับชั่วโมงกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวม 4 ชั่วโมง

11 เมษายน 2561 ขอเชิญนศ.ร่วมกิจกรรมงานสงกรานต์ ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรมเริ่มในเวลา 06.30-08.00 น. ลงทะเบียนนักศึกษา รับคูปองอาหารกลางวัน (มาก่อนรับสิทธิ์ก่อน 100 คนแรก) เท่านั้น!!! / ร่วมพิธีสงฆ์ / พิธีสรงน้ำพระ / รดน้ำดำหัว…ขอพรผู้อาวุโส / ชมการแสดงและกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม / 12.00 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยใช้คูปองแลก อาหารคาวได้ 3 อย่าง ของหวานได้ 1 อย่าง

หมายเหตุ :

1.การแต่งกาย แต่งไทย นุ่งซิ่น สไตล์ “บุพเพสันนิวาส” หรือชุดสุภาพ

2.นักศึกษาที่เข้าร่วมงานจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม และกิจกรรม “แชะ & แชร์ นุ่งซิ่นแต่งไทย” เพิ่มอีก 1 ชั่วโมงกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 4 ชั่วโมงกิจกรรม เริ่มแลก AT CODE เวลา 12.00 – 13.00 น. เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ที่มา : หน่วยทรานสคริปต์กิจกรรม งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

#std.offpre.rmutp.ac.th