ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ น.ศ. เข้าร่วมกิจกรรม NLT EDUTAINMENT ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. (ช่วงบ่าย) ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เทเวศร์

ขอเชิญ น.ศ. เข้าร่วมกิจกรรม NLT EDUTAINMENT ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. (ช่วงบ่าย) ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เทเวศร์
กิจกรรม You are what you read : อ่านอย่างคลั่งไคล้ในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย(Better Weather)(มินิคอนเสิร์ต)

โปรดลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว!