ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร นายสักชัย ทองอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562”เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรับมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร นายสักชัย ทองอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562”เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรับมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
อนึ่ง นายสักชัย ทองอ่อน เป็นนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลืองานส่วนรวม มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ นักกิจกรรมตัวยงของมหาวิทยาลัย ชอบช่วยเหลืองานกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร