ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ น้องน้ำ ปัทมปาณี สีสุราช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ น้องน้ำ ปัทมปาณี สีสุราช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ และมีกำหนดเข้ารับพระราชทานโล่พระราชทานโล่เชิดชูเกียรติฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

โดย งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา มทร.พระนคร