ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา และการขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาออนไลน์

ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา และการขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์จากนักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ >>> ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบONLINE