ข่าวดี…ข่าวด่วน! ม.ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัคร “พนักงานมหาวิทยาลัย” ตำแหน่งบุคลากร วุฒิปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์/บริหารงานบุคคล/บริหารทรัพยากรบุคคล หรือวุฒิที่เกี่ยวข้อง หมดเขต 9 พฤษภาคม 2561

ข่าวดี…ข่าวด่วน!

ม.ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัคร “พนักงานมหาวิทยาลัย” ตำแหน่งบุคลากร วุฒิปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์/บริหารงานบุคคล/บริหารทรัพยากรบุคคล หรือวุฒิที่เกี่ยวข้อง หมดเขต 9 พฤษภาคม 2561 …สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutp.ac.th หรือ กองบริหารงานบุคคล ม.ราชมงคลพระนคร โทร.081 206 4864

ที่มา : ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th