ข่าวดี… “นวดกดจุด โครงการ3” ราชมงคลพระนคร ขอเชิญนวดกดจุดเพื่อสุขภาพ เนื่องจากกระแสดีต่อเนื่อง จึงขยายเวลาเพื่อความสุขของ…ออเจ้า!

ข่าวดี…

“นวดกดจุด โครงการ3”

ราชมงคลพระนคร ขอเชิญนวดกดจุดเพื่อสุขภาพ เนื่องจากกระแสดีต่อเนื่อง จึงขยายเวลาเพื่อความสุขของ…ออเจ้า!

จากความสำเร็จในโครงการการส่งเสริมดูแลสุขภาพด้วยวิธีแพทย์แผนไทยเพื่อผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และการจัดบริการนวดกดจุดเพื่อสุขภาพในระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน ที่ผ่านมา กระแสตอบรับยังแรงดีไม่มีตก ในการนี้ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า จึงกำหนดจัดกิจกรรม บริการนวดกดจุดเพื่อสุขภาพ โดยคณะนักเรียนในโครงการแพทย์แผนไทยพัฒนาบ้านเกิด โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม และโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ภายใต้การดูแลของคุณหมอนิกรณ์ จันทร์แสง และคุณจูน กังวาลนวกุล จากบริษัทกระจกไทยอาซาฮี ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

โดยแต่ละวัน จะมีการแบ่งรอบการนวด ออกเป็นรอบละ 3 ท่าน วันละ 3 รอบ ดังนี้

– 09.30-11.00 น.

– 11.00-12.30 น.

– 13.30-15.00 น.

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองรอบของการนวดได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร โทร. 02 665 3760 ต่อ 6236 (ขอสาย คุณนวลพรรณ จำปาเทศ)

หมายเหตุ : – ผู้รับบริการการนวด สามารถร่วมสมทบทุนเพื่อการศึกษา แก่นักเรียนที่ให้บริการนวดกดจุดได้ ตามที่เห็นสมควร

– ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาสวมชุดกางเกง ที่สวมใส่สบาย เพื่อความสะดวกในการนวดกดจุด

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th