ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวดี! สำหรับผู้ที่สนใจฝึกฝนทักษะด้านภาษาไทย “ภาษา เป็นทักษะ เหมือนกีฬา ที่เราทุกคนสามารถฝึกฝน จนเชี่ยวชาญ & ชำนาญได้!”

ข่าวดี! สำหรับผู้ที่สนใจฝึกฝนทักษะด้านภาษาไทย

“ภาษา เป็นทักษะ เหมือนกีฬา ที่เราทุกคนสามารถฝึกฝน จนเชี่ยวชาญ & ชำนาญได้!”

…ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ทุกชั้นปี ที่สนใจพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย แบบ “ขั้นเทพ!” ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ดังนี้

1)การพูดสุนทรพจน์

2)การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว-ร้อยกรอง

3)การแต่งบทประพันธ์/บทกวี

4)การเขียนเหมาะความ-งามภาษา

***สนใจสมัคร หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ครูผู้สอนภาษาไทยทุกท่าน หรือ ID Line: yutthapoom.s5335

หมายเหตุ …ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ ช่วงฝึกซ้อม ได้รับวันละ 2 ชั่วโมงกิจกรรม ไม่เกิน 20 ชั่วโมงฯ หากได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปศาสตร์ 9 ราชมงคล จะได้รับ 10 ชั่วโมงกิจกรรม ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา จ.สงขลา ระหว่าง 14-15 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th