ข่าวประชาสัมพันธ์ “…งานหาคน”

ข่าวประชาสัมพันธ์  “…งานหาคน”

บริษัท ลีลาธนาพิพัฒน์ (เจ้าของเป็นศิษย์เก่า พพ. ) มีความประสงค์ รับสมัครบัณฑิตที่จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปร่วมงานด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ (กล่องลูกฟูก)

ผู้สนใจ สามารถติดต่อโดยตรงที่คุณวัชรี ลีลาธนาพิพัฒน์ (ภรรยา ของ คุณจ่าง) ทั้งนี้ บัณฑิตจะได้รับเงินเดือนขั้นต้น ตามคุณวุฒิปริญญาตรี (15,000 บาท) พร้อมมีที่พัก และเบี้ยขยัน (กรณีไม่สาย ไม่ลา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า (ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 มือถือ 081 904 6003)

หรือ สมัครผโดยตรงที่ เบอร์โทร 081 859 2595

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th