ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

14699764_1118519114901056_974634502_n

 

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกท่าน

ตาม ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ยังความเศร้าโศกอาดูรมาสู่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ที่อ้างถึงสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติดังนี้

1.ให้ทุกศูนย์พื้นที่ ทุกคณะของมหาวิทยาลัย ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

2.ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

  1. สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ขอความร่วมมืองดกิจกรรมรื่นเริงทุกประเภท ได้แก่ การจัดแสดงดนตรี การจัดการประกวดต่างๆ การจัดการแข่งขันและการเชียร์กีฬา การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เป็นต้น ส่วนการแต่งกายผ้าไทยในวันศุกร์ขอให้ใช้สีที่ไว้ทุกข์ เป็นระยะเวลา 1 ปี

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หมายเหตุ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการออกประกาศถึงทุกหน่วยงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเป็นลำดับต่อไป

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร