คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน Liberal Arts Galaxy Freshmen 2017

 

คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน Liberal Arts Galaxy Freshmen 2017

คัดเลือกทูตประชาสัมพันธ์ของคณะประจำปี 2560 ผลหนุ่มหล่อจากสาขาการท่องเที่ยว & สาวสวยจากสาขาการโรงแรม ครองมงกุฏ Mr.&Miss&Miss Queen Liberal Arts 2017

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์และการประกวด ดาว-เดือนคณะ ภายใต้คอนเซป “Liberal Arts Galaxy Freshmen 2017” โดยมีผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อ 4 ส.ค.60

สำหรับ การแข่งขันกีฬาระหว่างสาขา ประกอบด้วย สาขาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม และสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เป็นการแข่งขันกีฬาที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษารุ่นพี่ โดยมีการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 17 ก.ค.-4 ส.ค. 2560 สรุปผลการแข่งขัน เจ้าเหรียญทองได้แก่ สาขาการโรงแรม (16 เหรียญทอง) แชมป์การประกวดกองเชียร์ ได้แก่ สาขาการโรงแรม , ชนะเลิศการประกวดผู้นำเชียร์ได้แก่ สาขาการท่องเที่ยว และ ขบวนพาเหรดยอดเยี่ยม ได้แก่ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ด้านกิจกรรมภาคค่ำ Freshmen Night เป็นการประกวดดาว-เดือนคณะศิลปศาสตร์ ภายใต้คอนเซป “Liberal Arts Galaxy Freshmen 2017” เพื่อค้นหาตัวแทนคณะ สำหรับการประกวดระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภัทรา วิรุฬหธนกิจ Miss Mimoza Queen Thailand 2015 ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ผลการประกวดมีรายละเอียดดังนี้

# Mr. Liberal Arts 2017 ได้แก่ นายสุทธิชัย ฤกษ์สระ (บิว) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว

# Miss Liberal Arts 2017 ได้แก่ นางสาวจณิสตา กลับทับลัง (จณิส) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรม

# Miss Queen Liberal Arts 2017 ได้แก่ รัฐฐา อัสราเดชากุล (ดัชมิล) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรม

ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศและการถ่ายทอด Live ย้อนหลังได้ที่ www.larts.rmutp.ac.th หรือ Facebook Fanpage : คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ขอขอบคุณ ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th