คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.ราชมงคลพระนคร โชว์ฝีมือบนแคทวอล์ค ZEN ห้างดังกลางกรุง

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.ราชมงคลพระนคร โชว์ฝีมือบนแคทวอล์ค ZEN ห้างดังกลางกรุง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน The Debut Project 8 : ก้าวแรกสู่การเริ่มต้น เป็นโครงการแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ชั้นปีที่ 4 ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเด่นประจำปีของคณะนี้ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเรียนการสอน ที่สามารถผลิตบัณฑิตมืออาชีพออกมาได้อย่างสมบูรณ์

งานแฟชั่นโชว์ที่ Zen Event Gallery ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จบลงไปแล้วอย่างงดงาม แต่หากสนใจเสื้อผ้าสวยๆที่ผ่านกระบวนการคิด สร้างสรรค์ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสามารถไปติดตาม ได้ที่

www.facebook.com/thedebutproject

หมายเหตุ

สำหรับท่านที่พลาดชม ” The Debut Project 8 ”

โปรดคลิกชมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง !!!…

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP