ครุศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงาน บ.อาซาฮี

ครุศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงาน บ.อาซาฮี

ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ได้รับเกียรติจาก ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ กรรมการสภาวิชาการ เชิญไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทอาซาฮี sanwa เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.โดยมีกิจกรรม ดังนี้

  1. ร่วมฟังการบรรยายของ นศ.FIBO จาก มจธ. ซึ่งนำเสนอโปรเจคที่พัฒนาให้กับบริษัท (โดยเป็นโจทย์วิจัยที่ได้รับจาก โรงงาน)
  2. ร่วมฟังการบรรยายของ อ.เลอพงศ์ พิศนุย จากคณะวิศวะ ผลงานและผลของการฝังตัวในสถานประกอบการ
  3. เดินชมโรงงานทั้ง 9 โรง เพื่อศึกษาโจทย์วิจัยและการจัดทำ short courseให้กับภาคอุตสาหกรรม
  4. ประชุมหารือแนวทางในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับ Asahi Academy

“ได้รับความรู้ และเป็นประโยชน์มาก ทั้งนี้ จะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับ มาใช้ในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ฯ ต่อไป …ขอขอบคุณ ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ กรรมการสภาวิชาการ ของ มทร.พระนครที่ให้โอกาสดีๆ เช่นนี้ค่ะ” คณบดีครุศาสตร์ฯ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : RMUTP News