งานกีฬา

งานกีฬา

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

  แบบแจ้งรายชื่อนักกีฬา (มหาวิทยาลัย-9ราชมงคล) ครั้งที่ 45

พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

  แบบแจ้งการส่งชนิดกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ
  แบบส่งรายชื่อนักกีฬา
  แบบส่งรายชื่อผู้เข้าประกวด กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ผู้ถือธง ผู้ถือป้าย และขบวนพาเหรด
  ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน