งานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ และลานพระราชวังดุสิต

งานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

 

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ และลานพระราชวังดุสิต

เวลา ๐๗.๓๐ น. – ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรับประทานอาหารเช้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพร้อมกัน ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ตั้งแถวและเดินขบวนไปยังลานพระราชวังดุสิต

เวลา ๐๙.๓๐ น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เวลา ๐๙.๔๕ น. – เสร็จพิธี

หมายเหตุ

๑. ผู้บริหารใส่ชุดปกติขาวพร้อมสวมหมวก

๒. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ชาย-หญิง ใส่ชุดสุภาพ โทนสีชมพู หรือโทนสีขาว ตามที่รัฐบาลกำหนด

๓. นักศึกษา แต่งกายชุดพิธีการ

– ชาย เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว กางเกงสีกรมท่าทรงสุภาพ ผูกเนคไท มทร.พระนคร รองเท้าคัทชูสีดำ

– หญิง เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ติดกระดุมคอ กระโปรงสีกรมท่าทรงสุภาพ รองเท้าคัทชูสีดำ

(กรณีเป็นนักศึกษาปี ๑ ให้แต่งกายตามระเบียบของนักศึกษาปี ๑ ได้ตามความเหมาะสม)

๔. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมแบบ AT Code กิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จำนวน ๓ ชั่วโมงกิจกรรม

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๒ ๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๕๐๘

ไลน์ ID ธีรพล : 0621954328

ไลน์ ID ลิลลี่ : lanlalin26

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th