ชมรมผู้ประกอบการฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเขียนแผนธุรกิจ หวังสร้างสุดยอดผู้ประกอบการคลื่นลูกใหม่

ชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผุดไอเดีย จัดอบรมเขียนแผนธุรกิจ หวังสร้างสุดยอดผู้ประกอบการคลื่นลูกใหม่

12736566_190991751262618_1784728263_o

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทราบและจัดเตรียมข้อมูลในการดำเนินกิจการ ข้อมูลของอุตสาหกรรม คู่แข่ง และแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจะนำสู่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด ความเป็นไปได้ด้านการเงิน ความเป็นไปได้ด้านการผลิต การวางแผนการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ และการป้องกันความเสี่ยงในการวิเคราะห์ SWOT Analysis ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก และนอกจากจะนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานแล้ว ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารต่อหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนได้-ส่วนเสียกับกิจการด้วย เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน นักลงทุน ตลาดหลักทรัพทย์ เป็นต้น

จากความสำคัญดังกล่าว ชมรมผู้ประกอบการฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ เพื่อบริการวิชาการทางด้านการประกอบธุรกิจให้กับนักศึกษาผู้สนใจ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร โดยวิทยากรชื่อดัง คุณนิวัฒน์ ทุติยภาค ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 08.00 น. ผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นักศึกษาผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อและสำรองที่นั่ง ได้ที่ ชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คุณแอมมี่ ประธานชมรมผู้ประกอบการฯ โทรศัพท์ 08-9714-2105

*นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 3 ชั่วโมง

ที่มา: ชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร