ข่าวประชาสัมพันธ์

ชั่วโมงกิจกรรมดีๆ…มาแล้ว!✨ ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ว่างจากการเรียน เข้าร่วมชมและเชียร์การประกวดทูตประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย Mr.RMUTP / Miss RMUTP / Miss Season / Miss Congeniality และ Miss Jumbo Queen RMUTP AWARDS 2018 ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น.

ชั่วโมงกิจกรรมดีๆ…มาแล้ว!✨

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ว่างจากการเรียน

เข้าร่วมชมและเชียร์การประกวดทูตประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย Mr.RMUTP / Miss RMUTP / Miss Season / Miss Congeniality และ Miss Jumbo Queen RMUTP AWARDS 2018 ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น.

รับชั่วโมงกิจกรรม ลงทะเบียนด้วย AT CODE จำนวน 2 รอบ … รอบแรกหลัง 16.30 น. ได้ 2 ชั่วโมงฯ และรอบที่สองเฉพาะคนที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 13.00 – 18.00 น. รับ 6 ชั่วโมงฯ (5+1)

📝รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

📍1.เข้าร่วมกิจกรรม 13.00 – 16.30 น.

เข้าร่วมพิธีเปิด / ชมและเชียร์การประกวดฯ

📍น.ศ. รับ AT CODE 2 ชั่วโมงฯ หมวด ฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ

📍*น.ศ.จะต้องประทับตราที่ข้อมือ 2 รอบ เมื่อผ่านประตูเข้างาน

และประทับตราที่ข้อมืออีกครั้งเมื่อกลับพร้อมรับ AT CODE เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

📌2.เข้าร่วมกิจกรรม 13.00 – 18.30 น.

เข้าร่วมพิธีเปิด / ชมและเชียร์การประกวดฯ / ร่วมลุ้นผู้ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้ายแต่ละประเภท /

พิธีอำลาตำแหน่ง RMUTP AWARDS 2017 /

พิธีประกาศรางวัล / กิจกรรมทายผลประกวด และพิธีปิด

📌น.ศ. รับ AT CODE 5 ชั่วโมงฯ หมวด ฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ

รับเพิ่มอีก 1 ชั่วโมงฯ หมวด ฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

📌*น.ศ.ต้องประทับตราที่ข้อมือ 1 รอบเมื่อผ่านประตู

และรอรับ AT CODE เมื่อเสร็จกิจกรรม เพียงโค้ดเดียวเท่านั้น!!!

รับทันที 6 ชั่วโมงกิจกรรม (5+1)

“AT CODE ลงทะเบียนง่าย สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ตรวจสอบได้” … Digital University

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

#http://rmutp.ac.th

#http://at.rmutp.ac.th

#http://activity.rmutp.ac.th