ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ชื่นใจ!! ” บอย บรรณพล พันโนน ”  เจ้าของเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้ผ่านการคัดตัวเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น

ชื่นใจ!!

 

” บอย บรรณพล พันโนน ”  เจ้าของเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งล่าสุด (นักชกหน้าหยก แม่ยกตรึม) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ต์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ผ่านการคัดตัวเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ตัวแทนทีมชาติไทย รุ่นน้ำหนัก69 กิโลกรัมเข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลรายการ DUISENKUN CHOPOKOV ระหว่างวันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ประเทศคีร์กีซสถาน

 

ที่มา :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ในฐานะ ที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร

ภาพ : ไกร