ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บทเพลง “สดุดีจอมราชา” สำหรับงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ทุกหน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บทเพลง “สดุดีจอมราชา” สำหรับงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

กล่าวคือ รัฐบาล ได้มอบให้กระทรวงวัฒนธรรมแต่งเพลง เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 จำนวน 6 เพลง และคณะรัฐมนตรี ได้เลือกบทเพลง “สดุดีจอมราชา” เพื่อใช้ขับร้องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ศกนี้ ทั้งนี้ สามารถเผยแพร่เป็นการทั่วไปและขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมการ และใช้ขับร้องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เพลง สดุดีจอมราชา

https://goo.gl/HVvQKa

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP