“ นักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ร่วมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

 

“ นักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ร่วมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย กองพัฒนานักศึกษา นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วย นายชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกิจกรรมนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ได้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง ๙ คณะ ประมาณ ๒๐๐ คน เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน ชื่อ “ราชมงคล” จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งนักศึกษาจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เรื่องราวโครงการพระราชดำริ ได้ชื่นชมความสมพระเกียรติและสง่างามของพระเมรุมาศ และอาคารประกอบพระเมรุมาศ โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมเข้าชม เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณพระเมรุมาศ นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่า รัฐบาล ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาเชิญชวนบุคลากร นิสิต นักศึกษา ประชาชน เข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณพระเมรุมาศ นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พร้อมเตรียมบัตรประชาชน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ในการนี้ นักศึกษาที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษา จะได้รับทรานสคริปต์กิจกรรม ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน ๓ ชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา :

ภาพกิจกรรมโดย : องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข่าวกิจกรรมโดย : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ( ว่าที่ร้อยตรีธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ )