บทเพลง “สยามมินทร์วชิราลงกรณ์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบบทเพลง “สยามินทร์วชิราลงกรณ์” จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดาได้จัดทำขึ้น โดยมีนางภราไดย สุวรรณรัฐ เป็นประธานจัดงาน “จิตรลดาสวามิภักดิ์”

 

 

บทเพลง “สยามมินทร์วชิราลงกรณ์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบบทเพลง “สยามินทร์วชิราลงกรณ์” จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดาได้จัดทำขึ้น โดยมีนางภราไดย สุวรรณรัฐ เป็นประธานจัดงาน “จิตรลดาสวามิภักดิ์” ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า และเพื่อเป็นการก้าวสู่ห้วงเวลารัชสมัยรัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์โดยสมบูรณ์

สำหรับบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ “สยามินทร์วชิราลงกรณ์” ประพันธ์ทำนองโดย คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) คำร้องโดยนายดลชัย บุณยะรัตเวช บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี สำหรับแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงเกิดจากการประสมประสานท่วงทำนองที่กระฉับกระเฉงกล้าหาญ เข้ากับความภาคภูมิ สง่างาม ดุจดั่งพระอัจฉริยภาพ รวมทั้งพระองค์ทรงเป็นทหาร ทำนองจึงเป็นแนวเพลงมาร์ช บทเพลงนี้ได้ถูกออกแบบให้มีความไพเราะยิ่งใหญ่ แต่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน เพื่อคนไทยทุกคนสามารถร้องตามได้ โดยที่มาของคำร้องเพลงสยามินทร์วชิราลงกรณ์ เกิดขึ้นจากเพลงสยามมกุฎเกริกไกร ประพันธ์ขึ้นในปี พุทธศักราช 2557

นอกจากนี้ ยังมีบทเพลง”วันพิเศษ” ประพันธ์ทำนองและคำร้อง โดยนายดลชัย บุณยะรัตเวช ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มและดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยสำนึกในพระบรมราโชบายในการปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยทำความดีเพื่อชาติบ้านเมืองตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร …ด้วยความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม ศกนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้เตรียมจัดกิจกรรมถวายพระพร และกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระบรมราโชบาย และจะนำบทเพลง “สยามินทร์วชิราลงกรณ์” และ “วันพิเศษ” มาเปิดบรรเลง และเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ได้ซาบซึ้งและตระหนักถึงพระราชกรณียกิจ และแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติไทย…

 

เพลงสยามินทร์วชิราลงกรณ์ (ขับร้องหมู่ประสานเสียง)

 

เพลงสยามินทร์วชิราลงกรณ์ (รวมนักร้อง)

 

เพลงวันพิเศษ (รวมนักร้อง)

 

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP