ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาใหม่) ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร พร้อมทั้งแจกแก้วน้ำขนาด 20 ออนซ์ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในโครงการ “เลิกเพื่อรักษ์” ลดการใช้พลาสติกและโฟม ในกรณีที่ผู้บริโภคนำภาชนะมาใส่อาหารและเครื่องดื่มเอง ร้านค้าจะลดราคาพิเศษ อาหารคาว ลดราคา 10% จากราคาปกติ, อาหารหวาน ลดราคา 10 % จากราคาปกติ และเครื่องดื่ม ลดราคา 20% จากราคาปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964