ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดร้องเพลง : RMUTP MUSIC FESTIVAL 2019

📢📢ผู้มีใจรักในการร้องเพลงเชิญทางนี้📢📢

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา 💜มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร💜

ขอเชิญชวนนักศึกษา RMUTP ที่มีใจรักในการร้องเพลง กล้าแสดงออก และพร้อมจะพิสูจน์ความสามารถของตนเอง ไม่จำกัดคณะ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดชั้นปี เข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลง “RMUTP MUSIC FESTIVAL 2019” ในงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

🎉🎉ชิงรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท🎉🎉

นักศึกษาท่านใดสนใจและอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ SCAN QR CODE พร้อมเข้าไปกรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย หรือเข้าไปที่ลิ้งค์ http://std.offpre.rmutp.ac.th/singingcontest2019

นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดและรายงานตัวในวันแข่งขัน จะได้รับชั่วโมงกิจกรรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 6 ชั่วโมงกิจกรรม

มาพิสูจน์ความสามารถกันนะค่ะ #แค่กล้าก็ชนะแล้ว 🎤🎵🎶 #RMUTP #TeamRMUTP #ราชมงคลพระนคร #ทีมพระนคร #เปิดโลกกิจกรรม #สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #ฉลองขวัญพระนคร #MUSIC #MusicFestival2019