ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศด่วนที่สุด!!! มทร.พระนคร เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาทุกหมู่เหล่าของ มทร.พระนคร ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร รอบที่ 2

ประกาศด่วนที่สุด!!!

มทร.พระนคร เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาทุกหมู่เหล่าของ มทร.พระนคร ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร รอบที่ 2

เรียนเชิญร่วมกิจกรรมฯ ตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษม (สะพานอรทัย) ถึงแยกวัดเบญจมบพิตรฯ ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (จุดรวมพลพิธีเปิดกิจกรรมฯ บริเวณหน้าวัดเบญจมบพิตร)

กำหนดการ

08.00 – 08.30 น. น.ศ.พบกันบริเวณ ลานวัดเบญจมบพิตร

08.30 – 08.45 น. ทุกท่านเตรียมพร้อมและเข้าแถวตามจุดที่กำหนด

08.50 น. ประธานในพิธี (ผู้อำนวยการเขตดุสิต) เดินทางมาถึงบริเวณเปิดกิจกรรมฯ

09.00 น. พิธีเปิด และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

09.10 – 12.00 น. ปล่อยแถวเริ่มพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณคลองเปรมประชากร ตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษม(สะพานอรทัย) ถึงแยกวัดเบญจมบพิตร

กดลงทะเบียนเลย … https://goo.gl/dLaLjJ … ภายในวันนี้ 25 ธันวาคม 2561 ก่อน 18.00 น.

สแกนเข้ากลุ่มไลน์ … https://line.me/R/ti/g/bHMCFZzpgo … เพื่อสิทธิ์ในการรับชั่วโมงกิจกรรม

น.ศ.จะได้รับ “รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ชั่วโมงกิจกรรม”

การแต่งกาย :

  1. เสื้อสีเหลืองจิตอาสา ผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน กางเกงขายาวสุภาพ รองเท้าผ้าใบ

2.เสื้อม่วง/เสื้อพละสีม่วง มหาวิทยาลัย กางเกงขายาวสุภาพ รองเท้าผ้าใบ

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร