ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร The Best and The Bright student “RMUTP Young Generation”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร The Best and The Bright student “RMUTP Young Generation” จำนวน 30 คน โดยมีกำหนดรับเกียรติบัตรในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
Download PDF