ประกาศ ข่าวดี! ข่าวด่วน! แจกชั่วโมงทรานสคริปต์ และได้ฟังตัวอย่างการพูดที่ดีจากน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา และเพื่อนๆ ระดับมหาวิทยาลัย

ประกาศ ข่าวดี! ข่าวด่วน! แจกชั่วโมงทรานสคริปต์ และได้ฟังตัวอย่างการพูดที่ดีจากน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา และเพื่อนๆ ระดับมหาวิทยาลัย

ในวันพรุ่งนี้ พุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลาตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่กระทบการเรียน “ร่วมซาบซึ้งในหัวใจและระลึกถึงพระคุณของแม่” โดยเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ในวันพรุ่งนี้ (พุธที่ 9 สิงหาคม 2560) ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จำนวนรวมทั้งสิ้น 6 ชั่วโมงกิจกรรม (3+3) เพียงเข้าร่วมฟังสุนทรพจน์ดังกล่าวตามเวลาที่กำหนด

-รอบเช้า* 8.00 – 12.00 น. 3 ชั่วโมงกิจกรรม

-รอบบ่าย* 13.00 – 16.00 น. 3 ชั่วโมงกิจกรรม

*โปรดมาก่อนเวลา

*สแกนบัตรนักศึกษาภายในงานเท่านั้น

*ลงทะเบียน เวลา 8.00-8.15 น.

*สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่นักศึกษาได้รับ สามารถเพิ่มเติมภายในงานได้

พิเศษ!!! สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมอบชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมงกิจกรรม

-ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 6 ชมก. ทุกคน! ที่เข้าร่วมแข่งขัน

-ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 6 ชมก. (เช้า3 + บ่าย3)

อนึ่ง หากนักศึกษามีความสนใจในกิจกรรมการแข่งขัน การประกวดต่างๆ ทุกประเภท หรือต้องการพัฒนาทักษะ มหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนส่งเข้าประกวดในรายการต่างๆ สามารถติดต่อและติดตามข่าวสารได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่ตนเองสังกัด หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน! ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฯ โทร. 0819046003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 นักศึกษาจะได้รับการบันทึกรายละเอียดลงในใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคริปต์กิจกรรม) ด้วย

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร