ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ปีการศึกษา 2561

สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6964 หรือสอบถามได้ที่งานสวัสดิการฯของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ในวัน/เวลา ราชการเท่านั้น ภายในเดือนกันยายน!!!

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : http://std.offpre.rmutp.ac.th