ประเดิมชัยชนะวันแรกของการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “รัตนโกสินทร์เกมส์” ครั้งที่ 35

ประเดิมชัยชนะวันแรกของการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “รัตนโกสินทร์เกมส์” ครั้งที่ 35

ผลการแข่งขันประจำวันที่ 3 ก.พ. 62

  1. เซปักตะกร้อ

-ทีมคู่ชาย ชนะ มทร.ล้านนา 2:0 และ ชนะ มทร.ศรีวิชัย 2:0

-ทีมเดียวชาย แพ้ มทร.ล้านนา 0:2

  1. วอลเลย์บอล

-ทีมหญิง ชนะ มทร.ตะวันออก 3:1

-ทีมชาย แพ้ มทร.อีสาน 1:3

  1. ฟุตบอลชาย แพ้ มทร.ธัญบุรี 0:1
  2. บาสเกตบอล

-ทีมหญิง ชนะ มทร.กรุงเทพ 47:42

-ทีมชาย ชนะ  มทร.ตะวันออก 66:30

 

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่ 4 ก.พ. 62 มีดังนี้

1.เซปักตะกร้อ ทีมคู่ชาย เวลา 09.40 น.

ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬามทร.พระนครในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “รัตนโกสินทร์เกมส์” ครั้งที่ 35

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร