ปลูกรักเทิดภักดี นิทรรศการแสดงผลงานเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม ชมนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และแสดงผลงานเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12 ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ชม VTR แนะนำเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12 การแสดงในพิธีเปิด Grand Opening เทิดพระเกียรติ ชุด “พระมหาชนก” การแสดงชุด “รับขวัญข้าวชาวสยาม” รับชม VTR “ดวงใจของคนไทย” และการแสดงชุดสุดท้าย “ปลูกรักเทิดภักดี” พร้อมสาธิตการทำขนมไทย การแกะสลัก เป็นต้น ณ ศูนย์การค้าสุพรีมคอมแพล็กซ์ ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00 น. – 15.30 น.

**นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมชมนิทรรศการฯ และการแสดง จนจบพิธีปิด จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมง เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น. สแกนบัตรนักศึกษาเวลา 15.30 น. หรือเสร็จพิธีปิด

‪#‎RMUTP‬ ‪#‎ปลูกรักเทิดภักดี‬ ‪#‎เพชรราชมงคลพระนครรุ่นที่12‬

13502819_10204890007250022_1293506177546565023_o

13522941_10204890049731084_4287275423957023203_o