พระนครเกมส์ : กีฬาสามัคคี 9 คณะ! เริ่มแล้ว…วันนี้ (26 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2561) ขอเชิญชาวราชมงคลพระนคร ร่วมชม & เชียร์ กีฬาพระนครเกมส์ ครั้งที่ 13 ใน 16 ชนิดกีฬา และ 4 การประกวด ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

พระนครเกมส์ : กีฬาสามัคคี 9 คณะ!

เริ่มแล้ว…วันนี้ (26 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2561) ขอเชิญชาวราชมงคลพระนคร ร่วมชม & เชียร์ กีฬาพระนครเกมส์ ครั้งที่ 13 ใน 16 ชนิดกีฬา และ 4 การประกวด ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาภายใน – สนามกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย รายละเอียด ดังภาพ

ชมสีสันตระการตา ในการแข่งขันกองเชียร์ – ผู้นำเชียร์ – ผู้ถือป้ายคณะ – ผู้อัญเชิญธง ในพิธีปิด วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬา มทร.กรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ) ภายใต้คอนเส็ป “เทศกาลนานาชาติ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ yutthapoom.s5335

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร