พระนครเกมส์ ประเดิมเหรียญทองแรก “ทัพนักกีฬาบริหารธุรกิจ” กวาด 4 ทอง จาก 5 เหรียญทอง ในกีฬาปิงปอง ขึ้นนำเป็นเจ้าเหรียญทอง

พระนครเกมส์ ประเดิมเหรียญทองแรก “ทัพนักกีฬาบริหารธุรกิจ” กวาด 4 ทอง จาก 5 เหรียญทอง ในกีฬาปิงปอง ขึ้นนำเป็นเจ้าเหรียญทอง

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ภายใต้ชื่อ พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2560 เริ่มการแข่งขันอย่างคึกคักด้วยการประเดิมชิงชัยเหรียญทอง จากกีฬาเทเบิลเทนนิส เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า นักกีฬาเทเบิลเทนนิสจากคณะบริหารธุรกิจ คว้าเหรียญทองไปทั้งสิ้น 4 ประเภท จากการแข่งขัน 5 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#ประเภทคู่ผสม เหรียญทองได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, เหรียญเงิน ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, เหรียญทองแดง ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#ประเภทหญิงคู่ เหรียญทองได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, เหรียญเงิน ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, เหรียญทองแดง ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#ประเภทชายคู่ เหรียญทองได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, เหรียญเงิน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์, เหรียญทองแดง ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#ประเภทหญิงเดี่ยว เหรียญทองได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, เหรียญเงิน ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, เหรียญทองแดง ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#ประเภทชายเดี่ยว เหรียญทองได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, เหรียญเงิน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, เหรียญทองแดง ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการนี้ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช และผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการมอบเหรียญรางวัลอีกด้วย ขอเชิญชาวราชมงคลพระนครร่วมเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทั้ง 9 คณะ โดยท่านสามารถติดตามตารางการแข่งขันและสรุปผลการแข่งขันได้ที่ เพจงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร https://www.facebook.com/SportRmutp/

ที่มา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร www.rmutp.ac.th อย่าลืม Hash Tag #พระนครเกมส์ครั้งที่12 นะจ๊ะ