มทร.พระนคร…คว้ารองแชมป์ “เปตอง” ถ้วยพระราชทาน

มทร.พระนคร…คว้ารองแชมป์ “เปตอง” ถ้วยพระราชทาน

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้บริหาร และงานกีฬา ให้เกียรติแสดงความยินดีกับทีมกีฬาเปตอง ทีมเยาวชน มทร.พระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชน 2 คน (อายุไม่เกิน 15 ปี ไม่จำกัดเพศ) พร้อมนี้ ท่านอธิการบดีให้โอวาทแก่ตัวแทนโค้ตทีมกีฬาเปตอง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

 

กีฬาเปตองเป็นอีกชนิดกีฬาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดการแข่งขันในประเภทต่างๆ และไม่ผิดหวังเมื่อทีมเยาวชน มทร.พระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชน 2 คน (อายุไม่เกิน 15 ปี ไม่จำกัดเพศ) ในโครงการการแข่งขัน เปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 9 เนื่องในงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า

โดยมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน 5 ทีม และส่งเยาวชนร่วมแข่งขันในนามมหาวิทยาลัย 4 ทีม โดยเยาวชนที่ชนะการแข่งขันครั้งนี้จะได้รับโควตาพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP