ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร มอบทุนศิลปะการแสดงหรือดนตรี เรียนฟรี 2 ทุน และรับเข้าเรียน 10 โควตา รอบสุดท้าย TCAS 5 ปีการศึกษา 2563

มทร.พระนคร มอบทุนศิลปะการแสดงหรือดนตรี เรียนฟรี 2 ทุน และรับเข้าเรียน 10 โควตา รอบสุดท้าย TCAS 5 ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษา “เรียนฟรี” ตลอดหลักสูตร (4-5 ปี) ให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย สากล ประยุกต์ และหรือด้านดนตรี ขับร้อง ทั้งไทย สากล ลูกท่ง ลูกกรุง ดีเด่น ปีการศึกษา 2563 ในรอบสมัคร TCAS 5 การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563 เป็นรอบสุดท้าย

ท่านใดสนใจสามารถรวบรวมและจัดทำแฟ้มประวัติและผลงาน (CV, Comcard, Portfolio) เพื่อใช้ในการสมัคร ศึกษารายละเอียดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือ เฟสบุ๊คแฟนเพจ FB.com/DSD.Rmutp

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร