“มทร.พระนคร ร่วมถวายความจงรักภักดี ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ” ในพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

 

“มทร.พระนคร ร่วมถวายความจงรักภักดี ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ” ในพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะผู้บริหารมอบหมายให้ นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษา และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ นำตัวแทนนักศึกษา ทั้ง ๙ คณะ ร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล ริ้วขบวนประกอบด้วย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หน่วยงานราชการต่าง ๆ  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหล ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล ฯลฯ ในส่วนของขบวนอัญเชิญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดริ้วขบวนได้งดงามและมีนักศึกษาร่วมขบวนนับร้อยคน

ในเวลา ๑๙.๐๐ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์ และประธานในพิธีนำร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชัน โดยมี หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกสาขาอาชีพ พร้อมใจเข้าร่วมถวายความจงรักภักดีเต็มมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ที่มา :  งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร