มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเฉลิมพระชนม์ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม R๑๐๑ และโถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 

๐๗.๐๐ น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ลงทะเบียนพร้อมกันที่ห้อง R ๑๐๑ (พิธีสงฆ์)

 

*พระสงฆ์ ๑๐ รูป ฉันภัตตาหารเช้า

 

๐๗.๓๐ น. – พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์

 

๐๘.๐๐ น. – ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หรือน้ำปานะ

 

*รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

 

๑๐.๓๐ น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตั้งแถว และ/หรือ ลงทะเบียนพร้อมกัน ณ โถงอาคารพร้อมมงคล (พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี)

 

๑๑.๐๐ น. – พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ณ เวทีโถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

 

*ผู้บริหารและแขกรับเชิญถวายพานพุ่ม

 

*อธิการบดีเป็นประธานถวายพานพุ่ม และกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี

 

*พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

 

*ผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

*ร่วมลงนามถวายพระพร

 

๑๒.๓๐ น. – ถ่ายภาพหมู่ตามลำดับ ดังนี้

 

Ø ท่านอธิการบดีพร้อมผู้บริหาร

Ø อธิการบดี พร้อมประธานสภาคณาจารย์, นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร นายกสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช, นายกสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ, นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร, ประธานชมรมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, ผู้จัดการร้านสหกรณ์พณิชยการพระนคร, ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขา มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Ø อธิการบดี และบุคลากร สถาบัน, สำนัก, กอง, ศูนย์, สถานีวิทยุฯ

Ø อธิการบดี คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ๙ คณะ ตามลำดับ

 

*** เสร็จพิธี

 

หมายเหตุ ผู้บริหารและผู้ถวายพานพุ่ม แต่งกายชุดปกติขาว

 

– สุภาพบุรุษแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย กางเกงดำหรือชุดสุภาพเสื้อโทนสีเหลือง

 

– สุภาพสตรีแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพสีเหลือง

 

– นักศึกษาแต่งกายชุดพิธีการ

 

*** สาขาวิชาภาษาไทย โดย ดร.สวรส เสริมพรวิวัฒน์ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ จัด “ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ” จำนวน 500 ชาม เลี้ยงผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร

 

ที่มา : งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP