มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

๐๗.๐๐ น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนพร้อมกันที่ห้องประชุมเฟืองเหนือ

– พระสงฆ์ ๑๐ รูป ฉันภัตตาหารเช้า

๐๗.๓๐ น. พิธีสงฆ์

– พระสงฆ์ ๑๐ รูป ขึ้นนั่งอาสนสงฆ์

– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

– เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

– พระสงฆ์ให้ศีล จบ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์

– ประธานในพิธีและผู้บริหาร ถวายผ้าไตร จำนวน ๑๐ ไตร

– พระสงฆ์สดัปกรณ์

– ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

– พระสงฆ์อนุโมทนา

– กรวดน้ำรับพร

– กราบลาพระรัตนตรัย

๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

๐๘.๓๐ น. พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม

– ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

– ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย และวันดินโลก

– ประธานในพิธีนำผู้บริหารถวายบังคม ผู้เข้าร่วมพิธีหมอบกราบ

– มอบรางวัลการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก

– ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ทั้ง ๒ ประเภท กล่าวสุนทรพจน์

– ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

– ชมนิทรรศการ ในหลวง พระบิดาแห่ง ๙ ศาสตร์ และวันดินโลก

– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

การแต่งกาย – ผู้บริหาร แต่งกายชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก

– คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมงาน แต่งกายชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง

– นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ

ที่มา : งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร