มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความร่วมมือประกาศหยุด เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักศึกษา จากผลกระทบคุณภาพอากาศ PM2.5 เกินมาตรฐาน ออกอากาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความร่วมมือประกาศหยุด  ผลกระทบคุณภาพอากาศ PM2.5  ผลกระทบคุณภาพอากาศ PM2.5

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง ช่อง 33 HD เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สั่งงดการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความร่วมมือประกาศหยุด เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักศึกษา จากผลกระทบคุณภาพอากาศ PM2.5 เกินมาตรฐาน ออกอากาศ