ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด และด้านการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด และด้านการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ตนเอง

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ลงทะเบียน 7.00 –  8.00 น.

กิจกรรมเริ่มเวลา 08.00 – 12.00 น.

จองที่นั่งได้แล้ววันนี้ ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเวลา 14.00 น.

 

หมายเหตุ : รับ AT CODE ภายในห้องประชุม 1.กรอกรหัส 2.ทำแบบสอบถาม รับทันที 4 ชั่วโมงกิจกรรม หากมีปัญหาการลงทะเบียนให้ติดต่อภายในงานเท่านั้น!!! ไม่รับผิดชอบในกรณีลงทะเบียนวันอื่น

 

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

#RMUTP2019

#ไม่มาพลาดอย่างแรง1ปีมีครั้งเดียว!!!