ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 ยิ่งใหญ่สุดอลังการ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา คัดเลือกทูตประชาสัมพันธ์เตรียมประชันโฉม หนุ่มหล่อ-สาวสวยใน “ล้านนาเกมส์”

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 ยิ่งใหญ่สุดอลังการ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา คัดเลือกทูตประชาสัมพันธ์เตรียมประชันโฉม หนุ่มหล่อ-สาวสวยใน “ล้านนาเกมส์”

 

ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกชั้นปี เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนนักศึกษาทั้ง 95 คน จาก 9 คณะ ในรอบ PRELIMINARY พฤหัส 14 ก.ย. 60 และรอบตัดสิน ศุกร์ 15 ก.ย. 60 นี้ …เพียงใช้เวลาว่างจากการเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “ชมและเชียร์การประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 ” จำนวน 5 รายการ ได้แก่ Boy, Girl, Season Award, Congeniality และ Jumbo Queen RMUTP 2017 และ Popular Vote

ร่วมลุ้นว่าคณะใดจะได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ประชันโฉม หนุ่มหล่อ – สาวสวย ในกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” พร้อมรับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 13 ชั่วโมงกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

 

กำหนดการรับชั่วโมงกิจกรรม AT CODE มีรายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสที่ 14 ก.ย. 60

– นักศึกษารับ AT CODE ภายในงาน ลงทะเบียนเพียงรอบเดียวเท่านั้น รับทันที 3 ชั่วโมงกิจกรรม และสามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งวัน

– รอบ 09.30 – 12.00 น.

เป็นกิจกรรมประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 (ชุดนักศึกษา และตอบคำถาม)

– รอบ 13.00 – 17.00 น.

เป็นกิจกรรมประกวดฯ รอบความสามารถพิเศษ

***********

วันศุกร์ที่ 15 ก.ย. 60

– นักศึกษารับ AT CODE ภายในงาน นักศึกษาลงทะเบียนได้ทั้ง 3 รอบ รอบละ 3 ชั่วโมงกิจกรรม ครบทุกกิจกรรมรับเพิ่ม 1 ชั่วโมงกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 10 ชั่วโมงกิจกรรม

– รอบ 13.30 – 14.00 น.

เป็นกิจกรรมประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และนิทรรศการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 13

– รอบ 14.00 – 16.00 น.

เป็นกิจกรรมชมการประกวด FRESHMEN RMUTP 2017

– รอบ 16.00 – 17.00 น.

เป็นกิจกรรมพิธีปิด ลุ้นและเชียร์ว่าใครจะครอง “มง” อันทรงเกียรติ และชมมินิคอนเสิร์ตจากชมรมดนตรีฯ

ติดตามผลงานกิจกรรมนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จากเพจต่างๆของมหาวิทยาลัย

-เพจกองประกวด https://www.facebook.com/bgrmutp

-เพจกองพัฒนานักศึกษา https://www.facebook.com/DSD.Rmutp

-เพจสภาและองค์การ น.ศ. https://www.facebook.com/Leaderrmutp

หมายเหตุ : นักศึกษาเป็นผู้ลงทะเบียนบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th และต้องลงภายในวันที่ร่วมกิจกรรมเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการลงบันทึกกิจกรรม

ที่มา : หน่วยทรานสคริปต์กิจกรรม งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา ร่วมกับงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร