ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมและซ้อมการแสดงเตรียมความพร้อมเข้มข้น! เพื่อพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศอิตาลี ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย

ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมและซ้อมการแสดงเตรียมความพร้อมเข้มข้น! เพื่อพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศอิตาลี ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.พัทรียา เห็นกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นำคณะคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมประชุมและฝึกซ้อมการแสดงในวันประชุมงานและเตรียมการแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับคณะทำงานของสมาชิก International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts ในการเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน โดยมีการแสดงพิเศษต้อนรับในภาคกลางคืนจากประเทศไทย จำนวน 5 ชุดได้แก่ ฟ้อนประทีปล้านนา ลีลากั้บแก๊บลำเพลิน เจริญใจกีปัสเรนัง มนต์ขลังนาฏศิลป์ไทย และการแสดงชุด ฟินาเล่ อารยสยามนามประเทืองรุ่งเรืองวัฒนธรรม

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

RMUTP Promotes Thai Culture in ITALY Days 2

RMUTP is bringing special 5 traditional contemporary Thai dances to show and exchange in the event. The shows are the four regions and paradise of Thailand to share in the meeting and thank you party night with International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts to exchange culture in Cava de’ Tirreni, Italy during 31 July 2018.

By. Student affairs and Alumni Division,RMUTP

#http://www.rmutp.ac.th