ม.ราชมงคลพระนคร จัดพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในงาน “เฉลิมพระชนม์ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงณ บดินทรเทพวรางกูร” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เริ่มจากการทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้น เป็นพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีคณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร นายกสมาคมศิษย์เก่า พ.พ. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก ณ บริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP