ม.ราชมงคลพระนคร ชวนตามกระแสคุณพี่หมื่น-ออเจ้า พาลุยครัวโชติเวช สอนทำอาหารโบราณ “ผัดไทยกุ้งสด” และ “ม้าฮ่อ” เมนูยอดนิยม…ฟินเวอร์ ok!!!

ม.ราชมงคลพระนคร ชวนตามกระแสคุณพี่หมื่น-ออเจ้า พาลุยครัวโชติเวช สอนทำอาหารโบราณ “ผัดไทยกุ้งสด” และ “ม้าฮ่อ” เมนูยอดนิยม…ฟินเวอร์ ok!!!

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม” เมนูสุดฟิน…”ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกุ้งสด” และเมนูสุดจี้ดจ้าด…”ม้าฮ่อ” สูตรต้นตำรับโชติเวช ในการนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพและวิชาการให้กับศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรโดย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิทยากรกระบวนการและปฏิบัติการ จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ ผศ.เชาวลิต อุปฐาก อ.สุทธิดา กิจถาวรเสถียร อ.วรลักษณ์ ป้อมน้อย อ.จิราภัทร โอทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผู้เข้าร่วมกว่า ๕๐ คน โครงการจัดขึ้นเมื่อพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ๑๓๐๒ ๑๓๐๓ อาคาร ๓ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

สำหรับเมนูสุดฟิน…”ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกุ้งสด” เปิดสอนในช่วงเช้า สอนทำส่วนผสมน้ำผัดไทยสุดซี้ด ด้วยน้ำมะขามเปียก น้ำตาลปิ๊บ น้ำตาลทราย น้ำส้มสายชู น้ำปลา เกลือ และเคล็ดไม่ลับคือ การทำสีน้ำผัดไทยให้เป็นสีแดงสวยงามด้วยการผสมพริกแดงลงไปด้วย และเริ่มผัดด้วยการนำ หอมแดง พริกชี้ฟ้าบด ไชโป๊ะสามรส และเต้าหู้เหลือง ลงไปผัดให้มีกลิ่นหอม จากนั้นใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก เติมน้ำเปล่าเล็กน้อย ผัดจนกระทั่งเส้นสุก ใส่น้ำผัดไทยที่ทำไว้ และกุ้งสด ผัดจนเข้าที่นำพักไว้ข้างกระทะ ตอกไข่แล้วนำเส้นมาวางบนไข่ ใส่ถั่วงอก ใบกุยช่าย ผัดให้เข้ากันยกลง โรยด้วยถั่วลิสง แนมกับผักสดต่างๆ เช่น ถั่วงอก หัวปลี ใบบัวบก เป็นต้น

และมาถึงเมนูสุดจี้ดจ้าด ช่วงบ่าย … “ม้าฮ่อ” เริ่มตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบอย่างดี สันในไก่สับละเอียด เครื่องเคียง เครื่องปรุงรส เริ่มที่โขลกกระเทียม รากผักชี และพริกไทย ให้ละเอียด นำไปผัดกับไก่สับ ไชโป๊ะสับ และหอมแดง ปรุงรสให้กลมกล่อมด้วย น้ำตาลปิ๊บ น้ำปลา เกลือ ผัดให้เข้ากันให้มีรสเค็มหวาน จนเริ่มเหนียว ใส่ถั่วลิสงคั่วป่นตามลงไป ผัดจนเหนียวเข้ากันดี พักไว้ให้เย็น ปั้นไส้ม้าฮ่อเตรียมไว้ เช่น รูปกลม รูปหัวใจ รูปดอกไม้ เป็นต้น และนำสับปะรดหั่นเป็นสี่เหลี่ยม หรือตามรูปที่ต้องการ วางไส้ที่ขึ้นรูปแล้ว ตกแต่งด้วยใบผักชี พริกชี้ฟ้าซอย หรือพริกขี้หนูซอย … เคล็ดไม่ลับ…อาจเปลี่ยนผลไม้ที่ใช้เป็น กีวี สับปะรด สัมเขียวหวาน ส้มโอ สตอเบอรี่ มะเฟือง มะยงชิด แอปเปิ้ลเขียว มะม่วงเปรี้ยว หรือผลไม้ที่มีรสออกเปรี้ยวๆ หวานๆ หั่นเป็นชิ้นพอดีคำ คลายร้อน … ชื่นใจสุดๆ

ท่านใดสนใจเรียนทำอาหารโบราณ “ผัดไทยกุ้งสด” และ “ม้าฮ่อ” หรือ อาหารไทยอื่นๆ เช่น หมูสร่ง แกงฉู่ฉี่ปลาทับทิม แกงเขียวหวานไก่ม้วนไข่เค็ม หรืออาหารเอเชีย อาหารยุโรป วิชาชีพคหกรรมอื่นๆ สามารถติดต่อเรียนในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ของงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช ติดต่อสอบถาม ๐๒๖๖๕๓๘๘๙ ต่อ ๕๒๒๙ เว็บไซต์ http://www.hec.rmutp.ac.th

พิเศษสำหรับศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร จัดฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเป็นประจำโดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th

ที่มา : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th #มหาวิทยาลัยดิจิทัล #มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ #RMUTP