ม.ราชมงคลพระนคร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ระดมศิษย์เก่า ทั้งนักร้อง นักดนตรี และนักแต่งเพลงชื่อดังระดับประเทศ ร่วมสร้างสรรค์และบันทึกเสียง บทเพลง “มงคลแห่งพระราชา”

ม.ราชมงคลพระนคร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ระดมศิษย์เก่า ทั้งนักร้อง นักดนตรี และนักแต่งเพลงชื่อดังระดับประเทศ ร่วมสร้างสรรค์และบันทึกเสียง บทเพลง “มงคลแห่งพระราชา”

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยจับมือศิษย์เก่าร่วมผลิตบทเพลง “มงคลแห่งพระราชา” ซึ่งเป็นบทเพลงใหม่ล่าสุดที่แต่งขึ้นเพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีที่ชาวราชมงคลพระนครมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานตราพระราชลัญจกร และพระปรมาภิไธยเป็นสัญลักษณ์มหามงคล และทรงพระราชทานนามมหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ซึ่งมีความหมายว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา” อีกทั้งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาในรุ่นแรกๆ

สำหรับบทเพลง…มงคลแห่งพระราชา …มีเนื้อหากล่าวถึง ความสำนึกของชาวราชมงคลพระนครในฐานะประชาชนคนไทย ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากรุณาธิคุณนานับประการต่อมหาวิทยาลัยและวงการศึกษาไทย ที่พระองค์ทรงชี้แนะแนวทางการใช้ชีวิตตามพระราชดำริ (คำพ่อสอน) ด้วยการน้อมนำเอา “ศาสตร์แห่งพระราชา” มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การจัดทำบทเพลงนี้เป็นการรวมพลังคณะทำงานที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย (พณิชยการพระนคร) อาทิ คุณสุรักษ์ สุขเสวี คุณวินัย พันธุรักษ์ คุณนรีกระจ่าง คันธมาส คุณปัณณวัชร์ เดชะปัญญา คุณกาญจนา แก้วจุมพล และคุณสรีภรณ์ แสงบุญนำ เป็นต้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ คูลก้าสตูดิโอ (KOOLGA STUDIO) รามอินทรา 40 แยก 21 กรุงเทพมหานคร

ที่มา : งานกิจการพิเศษ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ภาพโดย ช่างภาพกองศิลปวัฒนธรรม และกองสื่อสารองค์กร

#http://www.rmutp.ac.th