ม.ราชมงคลพระนคร มอบเงิน 145,000 บาท ช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย “น้ำท่วมภาคอีสาน” ผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ม.ราชมงคลพระนคร มอบเงิน 145,000 บาท ช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย “น้ำท่วมภาคอีสาน” ผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารทุกหน่วยงานของ ม.ราชมงคลพระนคร มอบเงินช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ “น้ำท่วมภาคอีสาน” จากกรณีพายุเซินกา (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคอีสานที่ต้องเผชิญกับอุทกภัย หลายจังหวัดจนได้รับผลกระทบอย่างหนัก

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสานขึ้น ซึ่งได้ยอดบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อส่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ณ ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงและคณบดี ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

“…ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุกภัยภาคอีสานในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ผู้ดูแลใกล้ชิดและบุคคลอันเป็นที่รัก ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างบุญกุศล ทำทานบารมีในครั้งนี้ทุกคน จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์เจริญรุ่งเรือง มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มีมิตรสหายที่ดี นำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย ภยันตรายทั้งปวง ประสบสรรพสิริพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดในธรรมคุณงามความดี ขอจงสำเร็จสัมฤทธิ์ผลและมีความเจริญก้าวหน้าสมหวัง ดังตั้งใจปรารถนาทุกประการ…เทอญ” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวอนุโมทนา

ผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์ร่วมบริจาคเพิ่มเติม สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ที่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 020-2-53333-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2222-8885

อนึ่ง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เริ่มต้นจากการดำเนินโครงการอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งมีขึ้นในขณะที่มีอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานคร ในปี 2538 และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง จนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมในวงจำกัด ผู้ที่เดือนร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่ง ขาดความเห็นอกเห็นใจ ที่ต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเอง ขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติ ในช่วงเช้าของวันที่ 29 ตุลาคม จึงเป็นวันที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการ ฯ เป็นครั้งแรก โดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมัน ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย ได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 34 เขตบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 82, 84 และ 86 เขตบางพลัด การออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลง จากนั้นมาโครงการ ฯ ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2544 และได้มีพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา จวบจนปัจจุบัน

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

หน้าแรก ราชมงคลพระนคร