ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี ที่ทำเนียบรัฐบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ดำเนินการเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย โดยมี ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หน่วยกิจการพิเศษ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะ นำผู้แทนนักศึกษาจำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และร่วมร้องเพลงชาติไทยในเวลา 08.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล

อนึ่ง วันที่ 28 กันยายน 2560 รัฐบาลประกาศเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เป็นปีแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และยังเป็นวาระครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยอีกด้วย อีกประการหนึ่งเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเป็นความภาคภูมิใจ เป็นสัญลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ

รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนกลางจัดที่บริเวณหน้าเสาธง และตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในการทำกิจกรรม นำคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆ ผู้บริหารราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สถานศึกษาต่างๆ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย-ร้องเพลงชาติ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

1.การเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติไทย โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณเสาธงชาติ ในทำเนียบรัฐบาล เวลา 08.00 น. พิธีเชิญธง โดยทหารหมู่เชิญธงชาติไทย 3 เหล่าทัพวงดุริยางค์ 3 เหล่าทัพบรรเลงเพลงชาติไทย และนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจ ผู้แทนศาสนา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สื่อมวลชน จิตอาสาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่า ในการนี้ บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่ละคณะ และผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมร้องเพลงชาติไทยอย่างกึกก้องและภาคภูมิใจในความเป็น “ชาติไทย”

2.การจัดนิทรรศการวันพระราชทานธงชาติไทย “100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจ ไทยทั้งชาติ” เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับธงชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ความสำคัญและข้อปฏิบัติต่อธงชาติไทย ค่ามาตรฐานแถบสีธงชาติไทย ค่ามาตรฐานสีตามหน่วยสากล และระเบียบเกี่ยวกับการใช้ การชัก และประดับธงชาติไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ณ ตึกสันติไมตรี (โถงกลาง) และตามสถานที่ของหน่วยงาน และจังหวัดต่าง ๆ

3.การมอบตราสัญลักษณ์ “100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ” ให้แก่ผู้แทนส่วนราชการ วิทยากร และผู้แทนศิลปิน นักร้อง นักแสดง นักกีฬา รัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมจัดกิจกรรม รวมทั้งประดับธงชาติไทย ณ อาคาร บ้านเรือน และสถานที่ของท่านตามความเหมาะสมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกเป็นหนังสือและธงชาติขนาดมาตรฐานเพื่อใช้ประดับบ้านเรือน

ภาพจาก : สำนักข่าวไทยรัฐ /คณะศิลปศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจ / กองพัฒนานักศึกษา

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th